Oznamy mesta

Oznam o voľnom mieste pre umiestnenie dieťaťa do materskej školy

V Materskej škole Cintorínska 3, evidujeme ešte voľné miesta pre zápis detí do MŠ. Kto má záujem o umiestnenie dieťaťa do Materskej školy, Cintorínska 3, Kežmarok nech tak urobí do 15.09.2021 do 8:00 hod. ráno na telefónnom čísle 0911474646. S pozdravom, Riaditeľstvo MŠ