Oznamy mesta

OZNAM O ZMENE VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU

Vývoz komunálneho odpadu zo sídlisk a rodinných domov sa posunie z pondelka 1. 11. 2021 na utorok 2. 11. 2021.

Žiadame vodičov aby v uvedené dni neblokovali zaparkovanými autami prístup ku kontajnerom!