Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                 

Štefan Kušmirek, bytom Kežmarok

Lucia Kubašovská, bytom Kežmarok

Jakub Lipták, bytom Kežmarok

Dušan Gábor, bytom Kežmarok

Milan Bialončík, bytom Kežmarok

Alžbeta Štecová, bytom Kežmarok

Peter Mirga, bytom Kežmarok

Stanislav Mazurek, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Viera Varholová, bytom Kežmarok

Elena Wawreková, bytom Kežmarok

Juraj Čarnogurský, bytom Kežmarok

Daniel Merčák, bytom Kežmarok

Rastislav Mirga, bytom Kežmarok

Dušan Gruľa, bytom Kežmarok

Rastislav Gábor, bytom Kežmarok

 že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu  v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.