Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oddelenie

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje         

                    

Lukáš Lušecký, bytom Kežmarok

Ľubomír Vojtas, bytom Kežmarok

Dominik Gemza, bytom Kežmarok

Pavol Bižák, bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

Marián Misiak, bytom Kežmarok

Renáta Grotkovská, bytom Kežmarok

Viktória Feodorová, bytom Kežmarok

Andrea Čižiková, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.