Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje     

 Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Jaroslav Pták, bytom Kežmarok

Jozef Penxa, bytom Kežmarok

Jana Petrova, bytom Kežmarok

Jozef Pristač, bytom Kežmarok

Jana Budzáková, bytom Kežmarok

Petra Markovičová, bytom Kežmarok

Mária Hlatká, bytom Kežmarok

Oto Ničpan, bytom Kežmarok

Mária Gáborová, bytom Kežmarok

Adriana Balberčaková, bytom Kežmarok

Róbert Lipták, bytom Kežmarok

Peter Pichnarčík, bytom Kežmarok

Alexander Dunka, bytom Kežmarok

 Marek Pitoňák, bytom Kežmarok

Marcela Krempaská, bytom Kežmarok

Monika Jarembinská, bytom Kežmarok

Marta Šarišská, bytom Kežmarok

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.