Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                          

Stanislav Gábor, bytom Kežmarok

Ružena Pištová, bytom Kežmarok

Alžbeta Štecová, bytom Kežmarok

Patrícia Toporcerová, bytom Kežmarok

Jarmila Kantoreková, bytom Kežmarok

Juraj Adam, bytom Kežmarok

Ľudovít Siska, bytom Kežmarok

Jana Petrová, bytom Kežmarok

Ján Penxa, bytom Kežmarok

Lukáš Irha, bytom Kežmarok

Ondrej Strišovský, bytom Kežmarok

 

že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môže prevziať.