Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oddelenie

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje         

                    

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Ján Budzák, bytom Kežmarok

Oliver Pišta, bytom Kežmarok

Žaneta Dunková, bytom Kežmarok

Mária Gáborová, bytom Kežmarok

Mária Majirošová, bytom Kežmarok

Lenka Kurucová, bytom Kežmarok

Marcela Dlugošová, bytom Kežmarok

Renáta Grotkovská, bytom Kežmarok

Daniela Gáborová,  bytom Kežmarok

Dušan Gábor, bytom Kežmarok

Júlia Horobová, bytom Kežmarok

Daniel Šterbák, bytom Kežmarok

Róbert Bačo, bytom Kežmarok

Petra Markočiová, bytom Kežmarok

Marcel Gábor, bytom Kežmarok

František Vatecha, bytom Kežmarok

Ružena Pištová, bytom Kežmarok

Natália Vidová, bytom Kežmarok

Patrícia Čekovská, bytom Kežmarok

Jana Labusová, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Brian Mazurek, bytom Kežmarok

Xaver Oláh, bytom Kežmarok

Dušan Pompa, bytom Kežmarok

 

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.