Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                              

Jakub Lipták, bytom Kežmarok

Peter Kotsch, bytom Kežmarok

Juraj Adam, bytom Kežmarok

Jozef Valašik, bytom Kežmarok

Iveta Kurucová, bytom Kežmarok

Marek Kažmír, bytom Kežmarok

Milan Kovačič, bytom Kežmarok

Ružena Pištová, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Pavol Kuruc, bytom Kežmarok

 že mu bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v  Kežmarku, kde si ju môže prevziať.