Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje         

                    

Andrea Čižiková, bytom Kežmarok

Roman Zápotocký, bytom Kežmarok

Mária Bižáková, bytom Kežmarok

Timea Ninčáková, bytom Kežmarok

Pavol Pišta, bytom Kežmarok

Ján Dunka, bytom Kežmarok

Pavol Frindt, bytom Kežmarok

Filip Fraštia, bytom Kežmarok

Ondrej Slanina, bytom Kežmarok

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Štefan Fiffik,  bytom Kežmarok

 

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.