Oznamy mesta

Oznámenie o štatistickom zisťovaní VZPS

Štatistické zisťovanie VZPS

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje na úseku štatistiky práce Výberové zisťovanie pracovných síl (VZPS), ktoré sa pravidelne vykonáva vo všetkých európskych krajinách. cieľom zisťovania je zabezpečovať informácie o stave, štruktúre a vývoji trhu práce v SR na báze rovnakého metodického prístupu k meraniu zamestnanosti, nezamestnanosti a ekonomickej neaktivity. V priebehu roka 2022 vybrané domácnosti v meste navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením