Oznamy mesta

Oznámenie o štatistickom zisťovaní

Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu

Štatistický úrad Slovenskej republiky, realizuje na základe Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (CR), ktorého cieľom je zabezpečiť pravidelné informácie o účasti obyvateľov na cestovnom ruchu. V priebehu roka 2022 vybrané domácnosti v meste navštíviť zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením.