Oznamy mesta

Oznámenie o voľných pracovných miestach pedagogických zamestnancov

Informácia o voľných pracovných miestach na základe č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.

V  Kežmarku  27.01.2021

Voľné pracovné miesto od  01.09.2021

Voľné pracovné miesto:  Učiteľ  matematiky

 

Názov

zamestnávateľa

Základná škola s materskou školou Nižná brána Kežmarok

 

Adresa

 

Nižná brána 8, 060 01, Kežmarok
Kontakt

 

 0917 208 221 ,  052 / 4523028

riaditelnbkk@gmail.com

Kategória

zamestnanca

 

učiteľ

 

Podkategória

zamestnanca

 

Učiteľ  matematiky pre  II. stupeň
Kvalifikačné

predpoklady

vysokoškolské vzdelanie II. stupňa,

 

Zoznam

požadovaných

dokladov

Žiadosť,  životopis, doklady o ukončenom vzdelaní, súhlas s použitím osobných údajov.

 

Iné súvisiace

požiadavky

Prax – vítaná

Pracovné miesto je obsadzované na dobu určitú

 

Uzávierka prijímania prihlášok je 26.02.2021