Oznamy mesta

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu-Birošíková

     Ohlasovňa  pobytu Kežmarok na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti podľa § 7 ods. 1 písm. f zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov zrušila trvalý pobyt občanovi dňom

 

  02.06.2021  

 

                   Jana Birošíková, narodená 21.08.1975

                   Nikola Birošíková, narodená 13.05.1995

                  

                  

                  

 

/meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený/

 

 

 

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Kežmarok