Oznamy mesta

Vydávanie vriec na triedený zber komunálnych odpadov pre rodinné domy  na rok 2022

Mesto Kežmarok oznamuje týmto občanom mesta , že vydávanie vriec na triedený zber komunálnych odpadov pre rodinné domy na rok 2022 sa uskutoční v pracovných dňoch od 13.12.2021 do 31.1.2022 v budove Reduty – Hlavné námestie 3, 060 01 Kežmarok (na Oddelení prípravy investícií MsÚ v Kežmarku – pri vstupe do budovy druhé dvere vľavo) nasledovne :

pondelok, utorok, štvrtok, v čase od 8.00 hod. do 15.00 hod.

v stredu v čase od 8.00 hod.- do 16.00 hod.

v piatok v čase od 8.00 hod. – do 14.00 hod.

Žiadame občanov mesta, aby si vrecia vybrali výhradne v tomto termíne.

Upozorňujeme , že po tomto termíne bude od 1.2.2022 prevzatie vriec možné len v ojedinelých prípadoch v budove Mestského úradu v Kežmarku , Hlavné námestie č. 1 – podateľňa , pre občanov, ktorí si zo závažných dôvodov nemohli vrecia na triedený zber vyzdvihnúť v mesiacoch december 2021 a január 2022.

Za pochopenie a rešpektovanie dátumov výberu ďakujeme