Oznamy mesta

Mesto Kežmarok ponuka práce na pozíciu: účtovník/ účtovníčka

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu: účtovník/ účtovníčka Obsah pracovnej činnosti:

– samostatné vedenie účtovníctva v súlade s platnou legislatívnou úpravou – spolupráca pri zostavovaní účtovnej závierky mesta – účtovanie pokladne, účelových finančných prostriedkov, zásob materiálu, pohonných hmôt, stravných lístkov – spolupráca pri vyúčtovaní dotácií zo ŠR, z rozpočtu mesta a spolupráca pri zúčtovaní projektov z EÚ fondov – spolupráca pri príprave záverečného účtu mesta – pravidelný reporting v oblasti účtovníctva Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: – úplné stredné odborné vzdelanie ekonomického smeru, účtovníctvo – vysokoškolské vzdelanie prvého resp. druhého stupňa ekonomického zamerania výhodou – ovládanie podvojného účtovníctva – zameranie na verejnú správu výhodou – účtovníctvo rozpočtových a príspevkových organizácií – znalosť platnej účtovnej, daňovej a rozpočtovej legislatívy – ovládanie PC programov – Word, Excel, Internet – minimálne na úrovni pokročilý – prax v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva minimálne 3 roky – znalosť ekonomiky a účtovníctva rozpočtových a príspevkových organizácií, ovládanie programov CORA geo, RISSAM, Asseco výhodou – bezúhonnosť Osobnostné predpoklady a zručnosti: – dôveryhodnosť, zodpovednosť, samostatnosť a rozhodnosť – zmysel pre presnosť, poriadok a dôslednosť – pozitívny prístup k riešeniu problémov – ochota pracovať so zvýšeným nasadením Požadované doklady: – žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu – motivačný list – štruktúrovaný životopis – fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní – písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok

Predpokladaný nástup: 01.07.2021 Platové podmienky: Základná zložka platu: od 796,- € v závislosti od dĺžky započítanej praxe + možnosť priznania osobného príplatku v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 18.06.2021 na adresu: Mestský úrad Kežmarok Hlavné námestie č.1 060 01 Kežmarok Obálku je potrebné označiť: „NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: účtovník/účtovníčka

PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK, MBA
primátor mesta