Oznamy mesta

Mesto Kežmarok ponuka práce na pozíciu: redaktor/redaktorka Novín Kežmarok

Ponuka práce

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca/zamestnankyňu na pozíciu: redaktor/redaktorka Novín Kežmarok Obsah pracovnej činnosti: – písanie, editovanie, úprava fotografií a ich uverejňovanie v Novinách Kežmarok – príprava textov na informačné bannery – komunikácia s novinármi, príprava článkov, komentárov – príprava odborných podkladov a prezentácií – komunikácia s externými autormi a čitateľmi – vyhľadávanie obrazového materiálu k jednotlivým redakčným materiálom – zodpovednosť za celkovú podobu, obsah, formu, aktuálnosť, faktickú presnosť, odbornú a profesionálnu celistvosť zverejnených informácií – zodpovednosť za jazykovú čistotu, štylistickú primeranosť a vhodnosť príspevkov – budovanie siete kontaktov – práca s nepravidelným pracovným časom, vrátane víkendov a sviatkov, práca v teréne – účasť na tlačových konferenciách – práca na webe a sociálnych sieťach, fotografovanie akcií a podujatí Kvalifikačné predpoklady a požiadavky: – minimálne úplné stredné odborné vzdelanie – prax v printových médiách výhodou – žurnalistické a masmediálne vzdelanie výhodou – výborná znalosť slovenského jazyka a štylistiky – znalosť anglického jazyka výhodou – bezúhonnosť Osobnostné predpoklady a zručnosti: – všeobecný rozhľad, prehľad aj v komunálnych témach – skúsenosti s fotografiou – kreativita, komunikatívnosť, samostatnosť – schopnosť získavať informácie z rôznych zdrojov a schopnosť prinášať nové témy a pútavo ich spracovať pre čitateľa Požadované doklady: – žiadosť o prijatie na uvedenú pozíciu – motivačný list – štruktúrovaný životopis – fotokópia dokladu o dosiahnutom vzdelaní – písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Druh pracovného pomeru: plný úväzok Platové podmienky: Základná zložka platu: od 642,- € do 771,- € v závislosti od dĺžky započítanej praxe + možnosť priznania osobného príplatku v zmysle Zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne do 15.10.2021 na adresu: Mestský úrad Kežmarok Hlavné námestie č.1 060 01 Kežmarok Obálku je potrebné označiť: „NEOTVÁRAŤ“ Ponuka: redaktor/redaktorka Novín Kežmarok PhDr. Mgr. Ján FERENČÁK, MBA primátor mesta