Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny 6. decembra

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s Vašim odberným miestom

v termíne

6. decembra 2021 od 08:10 h do 16:00 h

V prílohe tohto e-mailu Vám zároveň posielame kompletné oznámenie o plánovanom prerušení distribúcie elektriny, ktoré sa týka uvedeného odberného miesta.

Dovoľujeme si vám pripomenúť, že po prihlásení na portáli eVSD si môžete skontrolovať a upraviť svoje kontaktné údaje pre Vaše odberné miesto.

V prípade, že nevyhnutne potrebujete prevádzkovať Vaše elektrické zariadenia počas plánovaného prerušenia distribúcie elektriny, môžete za výhodných cenových podmienok využiť jednu zo služieb:

Aktuálne informácie o plánovaných prácach nájdete na stránke https://www.vsds.sk/edso.

 

S pozdravom

www.vsds.sk