Oznamy mesta

Spomienky do Novín Kežmarok môžete pridávať aj elektronicky

Oddelenie

Prosíme občanov, aby v čase šíriaceho sa koronavírusu chránili svoje ale i naše zdravie a ak je to možné spomienky posielali e-mailom na noviny@kezmarok.sk. Text s priloženou fotografiou zaevidujeme do novín. Uzávierka novín je vždy ku 15. dňu v mesiaci.

Ďakujeme za pochopenie!