Oznamy mesta

Výstraha pred búrkami 17. august, 0.55 – 3.55

Jav: Búrky

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 17.8.2021 od 00:55 do 03:55

Výstraha:

V okrese Kežmarok

je malá pravdepodobnosť výskytu silných búrok s krúpami,

ktoré predstavujú nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

S búrkami môžu byť spojené prívalové zrážky s úhrnmi 30 – 50 mm

a nárazy vetra s rýchlosťou 20 – 30 m/s (70 – 110 km/h).

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná

a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká.

Pri spomínaných búrkach je možný výrazný vzostup vodných hladín na malých tokoch

a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok,

zatápanie pivníc, podchodov, podjazdov).

Zrážky: 30 – 50 mm

Vietor: 20 – 30 m/s