Oznamy mesta

ZAČÍNAME S ROZNOSOM BALÍČKOV ZDRAVIA PRE SENIOROV

V posledných dňoch roka 2021 samospráva pripravila pre všetkých kežmarských seniorov, ktorí dovŕšili 60 rokov a viac, balíček s vitamínmi, hroznovým cukrom, respirátorom a malým vianočným prekvapením z dielne Súkromnej spojenej školy, Biela voda.

ZOZNAM OBVODOV NA ROZNÁŠKU BALÍČKOV

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 1 (15.12.2021, Streda)

Biela voda, Hradská cesta, Michalská, Nad traťou, Pod traťou, Poľná, Pradiareň, Pri zastávke, Strelnica, Tehelňa, Továrenská

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 2 (15.12.2021, Streda)

Hradný vrch, Pod lesom, Severná

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 6 (15.12.2021, Streda)

Dávida Frölicha, J.Jesenského, J. Záborského, Kamenná baňa, Kláštorná, Komenského, Kukučínova, Ľubická cesta, P.J. Šafárika, Rázusova, S. Tomášika, Štúrova, Zochova

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 3 (15.12.2021, Streda)

Garbiarska, Možiarska, Nižná brána

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 4 (16.12.2021, Štvrtok)

Fraňa Kráľa, Hradné námestie, Jakuba Kraya, Kostolné námestie, Nová, Priekopa, Slavkovská, Starý trh, Trhovište

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 5 (16.12.2021, Štvrtok)

Baštová, Dr. Alexandra, Hlavné námestie, Hviezdoslavova, Tvarožnianska, Toporcerova, Mesto Kežmarok, Kušnierska brána

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 7 (16.12.2021, Štvrtok)

Cintorínska, Huncovská, Martina Lányiho, Nábrežná, Sihoť, Vyšný mlyn, Záhradná

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 9 (16.12.2021, Štvrtok)

Bardejovská, Košická, Levočská, Weilburská

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 10 (16.12.2021, Štvrtok)

Lanškrounská

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 8 (17.12.2021, Piatok)

Dr. Daniela Fischera, Gaštanová, Gen. Štefánika, Jána Chalupku, Krvavé pole, Mučeníkov, Tatranská

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 11 (18.12.2021, Sobota)

Ivana Stodolu, Karola Kuzmányho, Obrancov mieru, Suchá hora

OBVOD ROZNÁŠKY Č. 12 (18.12.2021, Sobota)

Južná, Petržalská

ČO AK STE NEDOSTALI BALÍČEK?

Balíček si budete môcť prevziať, prípadne poň môžete niekoho poslať, v termíne od 22. do 23. decembra 2021 od 12.00 hod. do 17.00 hod. vo Výstavnej sieni na Hlavnom námestí 64 v Kežmarku.

#Kežmarok #SeniorFriendly