Oznamy mesta

Zasadnutie poslancov k návrhom na zmenu územného plánu

V stredu 2. júna sa v zasadačke MsÚ stretol primátor Ján Ferenčák s poslancami mestského zastupiteľstva, aby ich bližšie oboznámil s navrhovanou zmenou doterajšieho územného plánu mesta.

“Pre každé mesto je dôležité, aby ľudia mali kde bývať. A ja verím, že práve to je silnou motiváciou k tomu, aby ľudia zostali žiť a pracovať v Kežmarku a mali sociálne zázemie, v ktorom sa cítia dobre. Umožní im to realizovať sa a zároveň to bude mať efekt aj na rozvoj cestovného ruchu či všetkých ostatných ekonomických sektorov mesta. Cieľom včerajšieho stretnutia nebolo dospieť k nejakým záverom a finálnym rozhodnutiam. Slúžilo k tomu, aby sa všetci zúčastnení mohli k návrhu jednotlivých lokalít vyjadriť, aby sme začali konštruktívnu diskusiu, v ktorej budeme pokračovať na pripomienkovom stretnutí k navrhovanej zmene,“ uviedol po stretnutí primátor.

Nasledujúce pripomienkové stretnutie k navrhovanej zmene územného plánu bude verejné, a to aj s obyvateľmi mesta.