Oznamy mesta

Zverejnenie zámeru na predĺžené prenechanie obecného bytu

Zverejnenie zámeru na predĺžené prenechanie obecného bytu na ul. Priekopa 59/A, Kežmarok, do nájmu pre Vladimíra Oračka s manželkou

 

Galéria