Oznamy mesta

Zverejnenie zámeru na predĺžené prenechanie obecného bytu na ul. Weilburská 2396/3, Kežmarok, do nájmu pre Jozefa Brédu

Zverejnenie zámeru na predĺžené prenechanie obecného bytu na ul. Weilburská 2396/3, Kežmarok, do nájmu pre Jozefa Brédu

Galéria