Oznamy mesta

Zverejnenie zámeru – prenájom veľkej, strednej a malej telocvične v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok

Zverejnenie zámeru – prenájom veľkej, strednej a malej telocvične v objekte Základnej školy s materskou školou, Nižná brána 8, 060 01 Kežmarok