Oznamy mesta

Beh na lyžiach v Nowom Targu

Partnerské poľské mesto Nowy Targ má snahu dňa 5. februára uskutočniť XI. ročník Podhalianskeho behu na lyžiach Jána Pavla II.

Jedná sa o beh klasickým spôsobom na tratiach 30 (2×15), 15 a 6 km, štart na 30 km je o 11.00 h., na 15 km o 11.10 h. a na 6 km o 11.20 h., vzhľadom k pretrvávajúcej pandemickej situácii je povinnosť nosiť pred behom a po ňom respirátor prekrývajúci ústa a nos, celkový počet štartujúcich je obmedzený na tisíc osôb, z toho 250 osôb nezaočkovaných, pre prihlásených do 2. februára je štartovné u dospelých 40 Zł a u detí a mládeže do 18 rokov 20 Zł, pre prihlásených 4. alebo 5. februára je to 60 Zł a 30 Zł.

Záujemcovia o tento beh, ktorí využijú prepravu autobusom, sa môžu prihlásiť na adrese: skara.stano@gmail.com alebo na tel. č. 0905 283170 najneskôr do 30. januára. Odchod autobusu z Kežmarku z parkoviska pri hlavnom futbalovom štadióne bude dňa 5. februára o 8.00 hod., návrat je predpokladaný do 17.00 hod. O prípadnom zrušení tohto podujatia budú záujemcovia informovaní prostredníctvom KST Zlatná, infokanálu KTV a oznamov na stránkach mesta Kežmarok.

Osoba nezaočkovaná musí mať PCR test nie starší ako 48 hod.

Informoval: Ing. Stanislav Škára