Oznamy mesta

Dočasný zákaz vstupu na lesné pozemky

Na základe nepriaznivých poveternostných podmienok Okresný úrad Kežmarok a Okresný úrad Poprad na území v správe spoločnosti Lesy mesta Kežmarok s.r.o. vyhlásil dočasný zákaz vstupu na lesné pozemky.  Týka sa to lesov v okolí mesta Kežmarok ako aj pozemkov v k.ú. Stráne pod Tatrami, Mlynčeky, Rakúsy a Tatranská Lomnica.  Je zakázaný akýkoľvek pohyb po lesných pozemkoch za účelom napr. turistiky, stanovania, zberu lesných plodov, kempovania a cykloturistiky. 

Netýka sa to vyznačených turistických chodníkov a cyklotrás.

Žiadame o prísne dodržiavanie tohto zákazu nakoľko požiare aj keď založené neúmyselne spôsobujú veľké hospodárske škody, ničia nenahraditeľne faunu a flóru našej prekrásnej prírody a môže dôjsť aj k ohrozeniu na ľudských životoch. Tento zákaz je vyhlásený do odvolania podľa poveternostných podmienok na danom území.  Za porozumenie vopred ďakujeme.

 

Ing. Juraj Kulík
Lesy Mesta Kežmarok s.r.o.