Oznamy mesta

ÚZ 126/2022 Nájdená retiazka

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 23.8.2022 o 21:30 hod. bola na ul. Gen. Štefánika  v areály CVČ  v Kežmarku,  nájdená  retiazka nezisteného kovu, medenej farby. Majiteľ si môže  túto vec vyzdvihnúť v budove  sídla mestskej polície Kežmarok. Registračná značka ÚZ  126/2022.