Oznamy mesta

ÚZ 37/2022 Nález veci

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 4.4.2022 o 12:20 hod. bol  na ul.  Dr. Alexandra v Kežmarku nájdený 1 ks dózický zámok, 2 ks dverová kľučka a 1 ks umelé lanko. Registračná značka ÚZ 37/2022.Majiteľ si môže tieto veci vyzdvihnúť  v budove  sídla mestskej polície Kežmarok.