Oznamy mesta

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO PZ V KEŽMARKU INFORMUJE

Oddelenie
Kultúra

Okresné riaditelstvo PZ v Kežmarku oznamuje, že Klientske centrum v budove Okresného úradu, ul. Dr. Alexandra 61, Kežmarok, v dňoch 23.12.2022 a 27.12.2022 nebude vybavovať klientov t. j. vybavovanie dokladov, agendy dopravného inšpektorátu a zbraní a streliva z technických dôvodov fungovať nebudú. Požiadať o vybavenie dokladu – občianskeho preukazu, cestovného pasu, či vodičského preukazu je možné na ktoromkoľvek oddelení dokladov PZ v rámci Slovenskej republiky. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku oznamuje že v dňoch 29.12.2022 a 30.12.2022 nebudú na pracovisku evidencie vozidiel vybavovaní žiadni klienti z dôvodu úprav informačného systému. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku oznamuje, že došlo k presťahovaniu Obvodného oddelenia Policajného zboru v Kežmarku z ul. Južná č. 2 na ul. Huncovská č. 1, Kežmarok (budova terajšieho daňového úradu).