Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                              

Iveta Kurucová, bytom Kežmarok

Tomáš Repel, bytom Kežmarok

Helena Bachledová, bytom Kežmarok

Filip Fraštia, bytom Kežmarok

Tomislav Duchnitzký, bytom Kežmarok

Tomáš Dunka, bytom Kežmarok

Adriana Balberčáková, bytom Kežmarok

Katarína Bohonyová, bytom Kežmarok

Josh Williams, bytom Kežmarok

Patrícia Čekovský, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu  v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.