Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                              

Juraj Medzihradský, bytom Kežmarok

Patrícia Toporcerová, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

Daniel Šterbák, bytom Kežmarok

Erik Štefanik, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu  v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.