Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti 

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                            

 Miroslav Bombara, bytom Kežmarok

Ján Čonka, bytom Kežmarok

Jozef Valášik, bytom Kežmarok

Renáta Grotkovská, bytom Kežmarok

Mário Kubančík, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu  v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.