Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje                              

Tichomír Tatranský, bytom Kežmarok

Peter Slodičák, bytom Kežmarok

Milan Holova, bytom Kežmarok

Ján Baran, bytom Kežmarok

Eduard Tomlein, bytom Kežmarok

Karol Prelich, bytom Kežmarok

Júlia Horobová, bytom Kežmarok

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu  v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.