Oznamy mesta

Oznámenie o umiestnení veľkoobjemového kontajnera

 

V dňoch 27.05.2022 až 30.05.2022 bude umiestnený veľkoobjemový kontajner na ulici:

Gen. Štefánika 14

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností. Neukladať do nich biologický odpad, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, zložky odpadu, ktoré je možné vyseparovať.