Oznamy mesta

Oznámenie o umiestnení veľkoobjemového kontajnera

V dňoch 25.02.2022 až 28.02.2022 bude umiestnený veľkoobjemový kontajner na ulici:

Továrenská

Kontajnery sú určené na objemný odpad z domácností. Neukladať do nich biologický odpad, elektroodpad, pneumatiky, nebezpečný odpad, zložky odpadu, ktoré je možné vyseparovať.