Oznamy mesta

Prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny

v lokalite, ktorá súvisí s Vaším odberným miestom:

Tehelňa 1-4, 21-49

v termíne od 01.03.2022 08:00 do 01.03.2022 16:30