Oznamy mesta

PRERUŠENIE DODÁVOK ELEKTRINY 21. FEBRUÁRA

V pondelok 21. februára od 09.10 do 13.30 hod. očakávajte prerušenie dodávok elektriny na odberných miestach:

Tvarožnianska 3

Tvarožnianska 660

Tvarožnianska 660/8

Tvarožnianska 660/13

Tvarožnianska 660/14

Tvarožnianska 660/16

Tvarožnianska 660/18

Tvarožnianska 660/20

Tvarožnianska 660/21

Tvarožnianska 660/24

Tvarožnianska 660/25

Tvarožnianska 660/26

Tvarožnianska 999

Tvarožnianska 4247

Tvarožnianska 4260

Tvarožnianska 4273

Tvarožnianska 4315

 

Informovala vsds.sk