Oznamy mesta

Redakcia Novín Kežmarok upozorňuje kandidátov na funkciu primátora a poslancov na možnosť bezplatnej inzercie

Mestské zastupiteľstvo svojim uznesením č. 169/2022 schválilo bezplatnú inzerciu pre kandidátov na primátora mesta Kežmarok v rozsahu 1/2 strany (A4) a pre kandidátov na poslancov Mestského zastupiteľstva v Kežmarku v rozsahu 1/8 strany (A4) v Kežmarských novinách ako prílohu v októbrovom vydaní alebo v samostatnom – predvolebnom vydaní.


Pripravujeme predvolebné vydanie Novín Kežmarok zahrnuté v októbrovom vydaní, kde môžu kandidáti umiestniť svoju inzerciu s uzávierkou do 25. septembra 10.00 hod.

Termín volieb bol stanovený na sobotu 29. októbra. Prosíme o dodržanie schválených rozmerov A5 na šírku (184 šírka ×128 mm výška) pre kandidátov na primátora a A7 vnútro 1/8 na šírku (59 výška ×90 mm šírka)  pre kandidátov na poslancov. Podklady prosíme zasielať vo formáte .pdf, .doc alebo .docx na adresu noviny@kezmarok.sk. V prípade, ak by kandidát nemal možnosť vytvorenia vlastnej grafiky je možné zaslať podklady v dĺžke znakov 1200 znakov s medzerami, prípadne s fotografiou a bude Vám grafika vytvorená. V prípade prekročenia počtu znakov z technických príčin nebude možné uverejniť inzerciu. Zoznam všetkých kandidátov bude taktiež zverejnený v októbrových novinách.


Text uvedenia dodávateľa

Dodávateľ: Mestské kultúrne stredisko Kežmarok, Starý trh č. 46, 060 01 Kežmarok, IČO: 00352179

„Každý, kto vedie volebnú kampaň podľa tohto zákona, je povinný zabezpečiť, aby odvysielaná politická propagácia, zverejnená platená inzercia, zverejnené volebné plagáty a všetky ďalšie spôsoby vedenia volebnej kampane obsahovali údaje o objednávateľovi a dodávateľovi v rozsahu meno, priezvisko a obec trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, a názov a sídlo a identifikačné číslo organizácie, ak ide o právnickú osobu; to isté sa vzťahuje aj na prezentáciu volebných prieskumov a volebných ankiet.“ Zákon o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.


Cena inzercie

Štandardná cena ak by nebola uznesením bezplatná by bola 190 € vo formáte A5 pre kandidáta na primátora a 30 € vo formáte A7 pre kandidáta na poslanca mestského zastupiteľstva. V prípade vystavenia potvrdenia o bezplatnej inzercii navštívte Redakciu Novín Kežmarok.


Inzercia pre kandidátov do VÚC

Bezplatná inzercia nie je určená pre kandidátov do VÚC. Zverejnenie inzercie je v zmysle platného schváleného uznesenia.


Redakcia Novín Kežmarok