Oznamy mesta

Skúška sirén

Oddelenie
Kultúra

V piatok dňa 09. 12. 2022 o 12.00 h sa v meste Kežmarok uskutoční preskúšanie varovnej siete sirén. Aktiváciu hlasitej skúšky vykoná Centrálne monitorovacie a riadiace stredisko Sekcie krízového riadenia v Bratislave pomocou rádiového dátového systému.

Preskúšanie varovania obyvateľstva sa na území SR vykonáva v zmysle § 3a ods. 4 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.