Oznamy mesta

ÚZ 118 Nájdený zväzok 7 ks kľúčov

Organizácia
Mestská polícia

Dňa  18.7. 2022 o 10:00 hod. bol na ul. Severná č. 3 v Kežmarku,  / prinesené na útvar MsP 5.8.2022 o 9:05 hod. / nájdený zväzok  7 ks kľúčov s príveskom v tvare srdca. Majiteľ si môže  túto vec vyzdvihnúť v budove  sídla mestskej polície Kežmarok. Registračná značka ÚZ  118/2022.