Oznamy mesta

ÚZ 127/2022 Nájdený kľúč od vozidla Citroën

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 24.8.2022 o 08:30 hod. bol na ul.  Štúrová  v Kežmarku, nájdený kľúč od vozidla  Citroën  na zelenej  karabínke.  Majiteľ si môže  túto vec vyzdvihnúť v budove  sídla mestskej polície Kežmarok. Registračná značka ÚZ  127/2022.