Oznamy mesta

ÚZ  53/2022 Nález zväzku kľúčov

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 10.05.2022 o 09.50 h bol na ul. Petržalská  nájdený zväzok kľúčov v počte 3 ks s čipom na el. zámok. Majiteľ si môže zväzok kľúčov vyzdvihnúť v budove  sídla mestskej polície Kežmarok.