Oznamy mesta

ÚZ  74/2022 Nález zväzku kľúčov

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 14.06.2022 o 12.00 h bol na ul. Hlavné námestie č. 1  v priestore vestibulu  MsÚ nájdený zväzok kľúčov v počte 3 ks. Majiteľ si môže kľúče vyzdvihnúť v budove  sídla mestskej polície Kežmarok.