Oznamy mesta

ÚZ 80/2022 Nález 2 ks kľúčov

Organizácia
Mestská polícia

Dňa 20.6.2022 o 15:00 hod. boli na ul.  Starý trh č. 25 na chodníku, nájdené 2 ks kľúče a to 1 ks kľúč od vozidla a 1 ks FAB kľuč,  s príveskom s kovovou karabínkou. Majiteľ si môže  tieto kľúče  vyzdvihnúť v budove  sídla mestskej polície v Kežmarku. Registračná značka ÚZ  80/2022.