Oznamy mesta

Vyhlásenie GEOVRT Kežmarok s.r.o.

V dnešných dňoch môžu obyvatelia spozorovať zafarbenie toku Ľubica, spôsobené krátkodobou čerpacou skúškou geotermálneho vrtu. Krátkodobá čerpacia skúška je realizovaná podľa §21 ods. 1 písmeno g) Vodného zákona.