Oznamy mesta

Výstrahy pre okres Kežmarok – búrky

SHMÚ vydal výstrahy pre okres Kežmarok

Jav: Búrky

Stupeň: 2. stupeň

Trvanie javu: 9.6.2022 od 13:40 do 16:00

Výstraha:

V okrese Kežmarok je zvýšená pravdepodobnosť výskytu silných búrok

spojených s prudkým lejakom s intenzitou 30 – 50 mm / 30 min,

s nárazmi vetra 20 – 30 m/s (70 – 110 km/h) a s krúpami.

 

Výskyt sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý,

ich intenzita je nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia materiálnych škôd j

e vysoká. Predstavujú veľké nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, môžu byť

obmedzené až znemožnené ľudské aktivity a pohyb osôb. Je potrebné venovať

zvýšenú pozornosť informáciám o meteorologickej situácii, sprievodných javoch

a sledovať pokyny krízových zložiek (CO, starostovia, ministerstvá a pod.).

 

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný výrazný vzostup vodných hladín

a rozvodnenie malých tokov a suchých korýt. Môže dôjsť k povodňovým úkazom

mimo tokov (stekanie vody zo svahov, zosuv svahov, bahnotok s kamením,

zatopenie pivníc a suterénov, podchodov, podjazdov, podmytie cestnej

komunikácie a pod.).

 

Silný vietor môže spôsobiť škody na vegetácii, lesoch, na budovách, el. vedení

a ďalších objektoch. Lietajúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú

riziko pre ľudské zdravie. Popadané stromy alebo iné nahromadené škody môžu

obmedziť až paralyzovať dopravu.

 

Krúpy môžu poškodiť vegetáciu, väčšie krúpy môžu poškodiť strechy, skleníky,

automobily a pod. Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť

cestnú premávku.

 

Zrážky: 30 – 50 mm

Vietor: 20 – 30 m/s

 

Jav: Búrky

Stupeň: 1. stupeň

Trvanie javu: od 10.6.2022 11:00 do 11.6.2022 00:00

Výstraha:

V okrese Kežmarok je zvýšená pravdepodobnosť výskytu búrok

spojených s prudkým lejakom s intenzitou 20 – 30 mm / 30 min,

s nárazmi vetra 18 – 23 m/s (65 – 85 km/h) a s krúpami.

 

Intenzita sprievodných javov je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, ale môže

spôsobiť škody menšieho rozsahu. Pri búrkach môžu byť obmedzené ľudské aktivity

a ohrozené zdravie.

 

Intenzívny dážď môže vyvolať prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch

a výskyt povodňových úkazov mimo tokov (stekanie vody zo svahov, bahnotok,

zatopenie pivníc, podchodov, podjazdov a pod.).

 

Vietor môže spôsobiť škody menšieho rozsahu na porastoch a objektoch

(lámanie konárov stromov, pád slabších stromov, menšie škody na strechách

budov a pod.). Poletujúce trosky a nezabezpečené predmety predstavujú riziko

pre ľudské zdravie.

 

Krúpy môžu poškodiť vegetáciu.

Súvislá vrstva krúp na komunikácii môže prechodne obmedziť cestnú premávku.

 

Zrážky: 20 – 30 mm

Vietor: 18 – 23 m/s

Zdroj: SHMÚ