Oznamy mesta

Došlo k presťahovaniu Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku  oznamuje, že došlo k presťahovaniu  Okresného dopravného inšpektorátu v Kežmarku z ul. Nižná brána č. 6 na ul. Huncovská č. 1, Kežmarok.