Oznamy mesta

II. STUPEŇ POVODŇOVEJ AKTIVITY V KEŽMARKU

Z dôvodu intenzívnych zrážok došlo v priebehu dňa k náhlemu zdvihnutiu hladín všetkých vodných tokov na území mesta Kežmarok s tendenciou stáleho stúpania s možnosťou ich

vybreženia, ako aj s možnosťou vyliatia do obytných častí v meste Kežmarok. Vodný stav rieky Poprad dosiahol a následne prekročil hladinu II. stupňa povodňovej aktivity, ktorá je určená v povodňovom pláne.

Na základe uvedených skutočností v súlade § 26 ods. 3 písm. b), § 11 ods.11 písm. a) a § 11 ods. 4 písm. a) zákona č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami v znení neskorších predpisov vyhlásil primátor mesta Kežmarok dňa 06.08.2023 o 03.30 hodine pre územie mesta Kežmarok II. stupeň povodňovej aktivity.