Oznamy mesta

ODVOLANIE II. STUPŇA POVODŇOVEJ AKTIVITY

Z dôvodu ustálenia počasia poklesli hladiny vodných tokov na území mesta Kežmarok, preto primátor mesta Ján Ferenčák odvolal II. stupeň povodňovej aktivity v meste 7. augusta o 13.00 hod.

Galéria