Oznamy mesta

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku žiada nálezcu rádiostanice zn. MATRA

Oddelenie
Kultúra

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Kežmarku žiada nálezcu rádiostanice zn. MATRA, tmavomodrej farby, aby ju odovzdal na najbližšom Obvodnom oddelení Policajného zboru resp. na najbližšom útvare mestskej polície. K strate rádiostanice došlo pri plnení služobných úloh príslušníkmi Policajného zboru