Oznamy mesta

OZNAM PRE VODIČOV MOTOROVÝCH VOZIDIEL

V súvislosti s vyhlásením meteorologických výstrah na najbližšie dni od 3. do 5. februára žiadame občanov o odstavenie motorových vozidiel do svojich garáži a dvorov rodinných domov z dôvodu výkonu zimnej údržby cestných komunikácií a verejných plôch v meste Kežmarok.

Ďakujeme za pochopenie!