Oznamy mesta

Oznámenie o doručení písomnosti

Oznámenie o doručení písomnosti

 

Mesto Kežmarok v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje občanov menom:                            

 

Miroslav Nový, bytom Kežmarok

Jaroslav Pitoňák, bytom Kežmarok

Marek Mikolajčík, bytom Kežmarok

Petronela Povecová, bytom Kežmarok

Mário Kubančík, bytom Kežmarok

Adriana Balberčáková, bytom Kežmarok

Anna Pitoňáková, bytom Kežmarok

Daniel Merčák, bytom Kežmarok

Ondrej Rezničák, bytom Kežmarok

Mária Gnebusová, bytom Kežmarok

Juraj Príhoda, bytom Kežmarok

Petronela Povecová, bytom Kežmarok

Jozef Mazurek, bytom Kežmarok

 

že im bola doručená písomnosť na adresu Mesto Kežmarok, Hlavné námestie l. Po dobu pätnástich dní od vyvesenia bude písomnosť uložená na podateľni Mestského úradu  v Kežmarku, kde si ju môžu prevziať.