Oznamy mesta

Ponuka práce

Mesto Kežmarok prijme zamestnanca / zamestnankyňu na pozíciu :

Operátor mestského kamerového systému, pultu centrálnej ochrany objektov a tiesňovej linky „ 159 “ Mestskej polície Kežmarok.

 

Obsah pracovnej činnosti :

 • zabezpečovanie výkonu operačnej služby mestskej polície v rozsahu vymedzenom náčelníkom mestskej polície s ohľadom na plnenie úloh mestskej polície.
 • zabezpečovanie obsluhy mestského kamerového systému, pultu centrálnej ochrany objektov a iných rádiokomunikačných zariadení na operačnom stredisku mestskej polície.
 • prijímanie telefonických oznámení na tiesňovú linku „ 159 “ a zabezpečovanie koordinácie činnosti s príslušníkmi mestskej polície.
 • zabezpečovanie bežnej administratívnej činnosti mestskej polície v zmysle platných právnych predpisov.
 • práca je vykonávaná prevažne v nočnej dobe, vrátane práce v sobotu, nedeľu a sviatkov.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky :

 • ukončené stredné vzdelanie,
 • bezúhonnosť,
 • počítačové zručnosti,
 • držitelia zbrojného preukazu skupiny „ B “ vítaní,
 • flexibilita, zodpovednosť, samostatnosť, zmysel pre poriadok,
 • osobnostné a morálne predpoklady pre výkon práce vo verejnom záujme,
 • vodičský preukaz skupiny „ B “.

Požadované doklady :

 • žiadosť o prijatie na uvedenú pracovnú pozíciu,
 • štruktúrovaný životopis,
 • fotokópia dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
 • čestné prehlásenie o bezúhonnosti,
 • písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018/ Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Druh pracovného pomeru : plný úväzok na pracovnú zmluvu.

Predpokladaný nástup : 01. apríla 2023.

Platové podmienky :

Základná zložka mzdy : od 773,50,- €  + príplatky v zmysle Zákona č. 311/2001 z. z. Zákonník práce v znení zákonov.

Bližšie informácie na : stefan.sipula@kezmarok.sk, tel. + 421 52 46 60 210.

Záujemcovia môžu zaslať žiadosť v termíne  do : 24. marca 2023

Na adresu :

Mesto Kežmarok Hlavné námestie 1, 060 01 Kežmarok

Obálku je potrebné označiť :

„ NEOTVÁRAŤ „ Ponuka : Operátor mestského kamerového systému, pultu centrálnej ochrany objektov a tiesňovej linky „ 159 “ Mestskej polície Kežmarok “.

                                                                              

                                                                                      PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, MBA

                                                                                                         primátor mesta