Oznamy mesta

Prerušenie dodávok elektrickej energie – 15. máj

Oddelenie
Kultúra

Dátum: 15. máj 2023 od 10:30 h do 13:30 hod.
Lokalita: D. Frohlicha 1, 12, 15, 2628, 2647, Komenského 0, 2, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 11, 5, 32, 2523, 2528, 2548, 2556, Kukučínová 0, 2598, 2603, Michalská 10, P. J. Šafárika 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 3, 19, Rázusova 0, Ľubická cesta 34.