Oznamy mesta

Prerušenie dodávok elektrickej energie – 17. máj

Oddelenie
Kultúra

Dátum: 17. máj 2023 od 10:30 h do 13:30 hod.

Lokalita: Slavkovská 23, 27, 28, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 55, 56, 38, 50, 1731, 1792, 2453, 3305, 4162